Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Έδεσσας - Cultural Centre, Municipality of Edessa, 07.02.2009


Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2009

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Έδεσσας, Βαρόσι
Σε έργα των A.L' Hoyer, R. Gnatalli, D. Bogdanovic, Κ. Τζωρτζινάκης
Ώρα έναρξης 19.00

Saturday 7 February 2009, 19.00
Cultural Centre, Municipality of Edessa, Greece
with works of A.L' Hoyer, R. Gnatalli, D. Bogdanovic, K. Giorginakis